Filmkvällar

Vi arrangerar filmkvällar  sista Onsdagen varje månad kl 19:00 då visar vi filmer med bäring på visan :

I April blir filmkvällen den 24/4 som är en tisdag. Vi kommer då visa Gustaf Fröding film och sång, Roger Persson presenterar sin nyproducerade film Gustaf Fröding, flankerad av Johan Taube som framför visor av Fröding.