Om oss

En efterlängtad förening

HökisVisrum bildades 2014 på initiativ av några eldsjälar från Cornelis Vreeswijksällskapets: Lennart Johansson, Olle Nym och Tommy Rådberg. Det var få som trodde på att en lokal ute i förorten Hökarängen skulle kunna dra publik. Det visade sig dock redan på en första Cornelis-utställning i galleri, ”Konstiga Fönster”på Hökarängsplan, att detta tilltag skulle bli en succé och initiativet genererade flera hundra besökare och massor av publicitet. Eldsjälarna bestämde sig för att gå vidare och hitta lokal på Hökarängsplan. En viktig anledning var att det fina Cornelis museet i Gamla stan skulle läggas ned och därmed att alla inventarier skulle behöva en ny plats att berika.

I vårt Visrum arrangera vi idag många olika aktiviteter, bland annat:

  • Visaftnar · vi ger trubadurer och andra musiker möjlighet till framträdanden.
  • Föreläsningar · genom initierade personer belyser vi Visans värld och dess utövare, men också kring andra ämnen av intresse för vår förening.
  • Utställningar · lokalen är tänkt att kunna dels ge andra inbjudna kulturbärare och föreningar möjlighet att exponera och presentera sig och sina verksamheter. Vi vill att du lär känna både kända trubadurer – som t.ex. Olle Adolfsson, Dan Andersson, Carl Mikael Bellman, Nils Ferlin, Barbro Hörberg, Ruben Nilsson, Evert Taube – men även de nya förmågor som är på väg; dels ska lokalen rymma en permanent utställning om Cornelis Vreeswijk. [ Närmast kan en utställning om ”Joe Hill 100 år” stå på tur. ]
  • Visans dagar · på scenen utanför lokalen, på Sveriges första gågata, vill vi under det varmare halvåret i visans tecken genomföra flera fria framträdanden med trubadurer, artister och talare.
  • Gitarrkurser · under hösten 2016 startade vi  i Studiefrämjandets  regi en nybörjar cirkel i gitarr.
  • Barnen sjunger visor · träffar på dagtid där våra yngsta får möjlighet att umgås och sjunga visor.

Stötta oss – bli Stödmedlem

Vi har funnit föreningslokalen i det lättillgängliga och vänliga Hökarängen, men vi vill också finna dig. Att få in pengar till verksamheten är viktigt, men lika viktigt är är att få med dig som Stödmedlem. Om du dessutom känner för att aktivt hjälpa oss i före ningsarbetet, så är det något vi välkomnar.

Stöd Visan, stöd oss !

Bli MEDLEM 200 kr/år

Genom att bli Medlem i föreningen Hökis Visrum stöder du vår verksamhet och gör det möjligt för oss att stärka Visan som en del av musiklivet och människors vardag. Du får vårt nyhetsbrev via e-post, där vi informerar om kommande aktiviteter i Hökis Visrum, men även om det som händer i Stockholm och andra närstående föreningar. Du får förhandsbesked om våra aktiviteter som visaftnar, utställningar, föreläsningar och åt njuter rabatt på entréavgifter. Håll dig uppdaterade och/eller bli medlem via vårt  Nyhetsbrev.

Bli STÖDMEDLEM 500 kr/år

Som Stödmedlem i föreningen Hökis Visrum stöder du inte bara vår verksamhet (som ovan) — du blir även medlem i valfritt vissällskap,

t.ex. Dan Andersson, Cornelis Vreeswijk, Evert Taube, C.M. Bellman, Ruben Nilsson. Vi registrerar dig och betalar års avgiften.   Ett exempel: som medlem i Cornelis Vreeswijksällskapet får du deras medlemsbrev och blir medlem i sällskapets filialer i Uddevalla och Sundsvall. Du får också rabatt på deras försäljningssortiment (cdskivor, affischer och böcker om och med Cornelis Vreeswijk) samt reducerat entrépris till den årliga mosebaskiska Cornelisdagen i augusti respektive Minneskonserten i Katarina kyrka den 12 november.

Bli SPONSOR 3 000 kr eller gärna mer

Genom att bli Sponsor av Hökis Visrum gör du en mycket viktig insats för att stärka föreningens ekonomi – särskilt nu när vi bygger upp verksamheten från grunden. Du får ditt namn ingraverat på en metallplakett som sedan sätts upp på vår Sponsortavla som hänger i lokalen på Hökarängsplan 3. Du får gärna köpa fler än en.

Sätt in aktuellt belopp 200 på BG nr 824-2679 / Swish 1236189187 och ange vad beloppet avser. Kom ihåg att även ange e-postadress så vi kan skicka ett medlems mejl. I medlemskapet ingår även 2 nummer av tidningen Visor, vill du ha den hem så måste du registrera din adress. http://eepurl.com/cn6BHv

Vet att din insats, stor som liten, är välkommen och viktig för oss.

Alla bidrag och även arbetsinsatser mottages med varm hand.

Håll dig uppdaterade och/eller bli medlem via vårt  Nyhetsbrev.